Partners

Samenwerking is mijn specialisatie in Supportive Environment. Dus werk ik graag samen met anderen om juist door support elkaar krachtig te versterken:

Lifeguard https://lifeguard.nl/

Life Guard is een van de marktleiders  op het gebied van de vitale organisatie. Door vitaliteit speerpunt te maken presteren organisaties beter. En vitale organisaties halen op hun beurt het volle potentieel uit mensen, teams en leiders: de cirkel van vitaliteit.

In een vitale organisatie werken mensen met energie, bevlogenheid, veerkracht en plezier. In efficiënte teams met gemeenschappelijke doelen en wederzijds vertrouwen. En een leider die dat stimuleert en mogelijk maakt.

Life Guard maakt maatprogramma’s op vier niveaus: medewerkers, teams, leiders en organisatie. Daaruit maken we een programma op maat, dat past bij de doelstellingen van de organisatie. Met een integrale aanpak voor maximale impact en wezenlijke verandering die duurzaam is.

Bureau Benninga http://www.bureaubenninga.nl/carina-benninga/

Carina Benninga is oud-teamgenoot die zich heeft gespecialiseerd in coaching. Zij begeleidt individuen en teams in het ontwikkelen van talent en de ontplooiing van self leadership.

Elsemieke Havenga Communicatie http://www.elsemiekehavenga.nl/

Elsemieke Havenga is oud-teamgenoot en begeleidt leidinggevenden zodat ze met meer energie en plezier werken, betere connecties maken, voor een hogere effectiviteit. Communicatie is haar specialisatie.

Mentally Fit  http://mentallyfitglobal.com/nl/

De programma’s van Mentally Fit Institute dragen op een positieve wijze bij aan persoonlijk presteren. De programma’s zijn gebaseerd op methodiek uit de sportwereld. Alle individuele (‘ik’) of collectieve (‘wij’) programma’s berusten op dezelfde essentie, ongeacht de omgeving waarin ze worden toegepast. MFI geeft door middel van krachtige sportmetaforen een nieuw perspectief op het menselijk mechanisme gecombineerd met simpele en concrete vertalingen naar een realistische en professionele context.

 

 

Menu